ISO 9001 belgesi amaçları, prensipleri ve kalite terimleri bir kaç başlık altında toplanabilir.

Mevcut ve var olan işleyişin şartları karşılama derecesine verilen isime kalite adı verilir. Kalite sistemi ile ilgili olarak yönetim tarafından oluşturulan, şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren, ifade eden metinler topluluğuna ise kalite politikası denir. Bir organizasyonun yönetilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler bütününe ise kalite yönetim sistemi denmektedir.
Bu bağlamda kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan her şey kalite hedefidir.

ISO 9001 belgesinin amacı hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve hatanın kusurlarını önlemektir. Uygulandığında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretmektir.

Kalite Hedefleri Nasıl Oluşturulur?

Kalite hedeflerinin ayrılmış (SMART) Olması sağlanmalıdır.
S :  Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M : Measurable / Ölçülebilir
A :  Achievable / Ulaşılabilir
R :  Real / Gerçekçi
T :  Timing / Zamana bağlı

Kalite yönetiminin; iso 9001 belgesi amaçları ve hedeflerinin belirlenmesi ile bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasına kalite planlaması denir. Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasına ise kalite kontrol adı verilir. Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasına ise kalite güvencesi denir. İşin nerede, nasıl yapıldığını belirleyen ortam şartları çalışma ortamı olarak adlandırılır. İşletmenin kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasına iyileştirme denir.

 

iso 9001 belgesi amaçları, Prensipleri, İlkeleri ve Kalite Terimleri

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müşteri şartlarına tam olarak uymalı ve müşteri beklentilerinin de üzerine çıkmak için çaba göstermelidir.

Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmeli ve hedefe kilitlenebilmelidir.

Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için verimli bir şekilde kullanılabilir.

Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.
P – Planla.. Hedefleri & Prosesleri Belirle
U – Uygula.. Prosesleri Uygula
K – Kontrol Et.. İzle & Ölç
İ  –  İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla

Yönetime Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik sağlar.

Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi konusu kurumun kalıcı bir hedefi halinde olmalıdır.

İyileştirme: Ürünün veya Hizmetin özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanacak şekilde kullanılmalıdır.

Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları var olup bu kapsamda verimli ilişkiler kurulmalıdır.

Ürünleriniz ve Hizmetlerin sağlanmasında şirketinizin ve organizasyonunuzun başarısı güçlü ilgili taraflarla mümkündür. O yüzden iso 9001 belgesi amaçları belirlenirken, kalite yönetim sistemleri ilgili taraflarla kalite sistemlerinin de iyileştirilmesini istemektedir.

 

iso 9001 belgesi amaçları