ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri, İlkeleri, Amaçları Nelerdir?

ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Kalite Terimleri bir kaç başlık altında toplanmaktadır.

Mevcut ve var olan işleyişin şartları karşılama derecesine verilen isime kalite denmektedir.
Kalite sistemi ile ilgili olarak yönetim tarafından oluşturulan ve şirketin yönelişini ve toplam hedefleri gösteren, ifade eden metinler topluluğuna kalite politikası adı verilir.
Bir organizasyonun yönetilmesi, iyileştirilmesi ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler bütününe kalite sistemi yönetimi denir.
Kalite ile ilişkili olarak istenen veya amaçlanan her şey kalite hedefidir.

Kalite hedeflerinin ayrılmış (SMART) Olması sağlanmalıdır.
S : Specified / belirli, ilgili bölüm ve proses için
M : Measurable / Ölçülebilir
A : Achievable / Ulaşılabilir
R : Real / Gerçekçi
T : Timing / Zamana bağlı

Kalite Yönetiminin, kalite hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin karşılanması için gerekli operasyonel proses ve ilgili kaynakların temini konusunda odaklanmış bir parçasına kalite planlaması denir.
Kalite şartlarının karşılanmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasına kalite kontrol denir.
Kalite şartlarının karşılandığı güvencesi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasına kalite güvencesi denir.
İşin nerede, nasıl yapıldığı ortam şartlarına çalışma ortamı denir.
İşletmenin kalite şartlarını karşılama kabiliyetinin artırılmasına odaklanmış kalite yönetiminin bir parçasına iyileştirme denir.

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar, müşterilerine bağımlıdır bu yüzden müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını iyi anlamalı, müşteri şartlarına tam olarak uymalı ve müşteri beklentilerinin de üzerine çıkmak için çaba göstermelidir.
Liderlik: Liderler organize ederler, yön ve amaç birliğini belirlerler. Lider firma içerisinde öyle bir ortam kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmeli ve hedefe kilitlenebilmelidir.
Çalışanların Katılımı: Her seviyedeki insanlar kuruluşun birer değeridir ve tam olarak katılımları ile kabiliyetleri kuruluşun çıkarları için verimli bir şekilde kullanılabilir.
Proses Yaklaşımı: Faaliyetler ve ilişkili kaynaklar bir proses olarak yönetildikleri zaman başarılı sonuçlar çok daha etkin olarak gerçekleştirilebilir.
P - Planla.. Hedefleri & Prosesleri Belirle
U - Uygula.. Prosesleri Uygula
K - Kontrol Et.. İzle & Ölç
İ  -  İyileştir.. Sürekli İyileşme Sağla
Yönetime Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilişkili proseslerin Sistem olarak belirlenmesi, anlaşılması ve yönetilmesi kuruluşları etkinliklerini sağlar ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde verimlilik sağlar.
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi konusu kurumun kalıcı bir hedefi halinde olmalıdır.
İyileştirme: Ürünün veya Hizmetin özellik ve karakteristiklerinin artırılması ve/veya bunları üretmek ve dağıtmak için kullanılan proseslerin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması demektir.
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanacak şekilde kullanılmalıdır.
Karşılıklı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçisi birbirine bağımlıdır ve bir değer oluşturma konusunda kabiliyetleri artırmak için karşılıklı çıkarları var olup bu kapsamda verimli ilişkiler kurulmalıdır.

Ürünleriniz ve Hizmetlerin sağlanmasında şirketinizin ve organizasyonunuzun başarısı güçlü ilgili taraflarla mümkündür. O yüzden ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri ilgili taraflarla kalite sistemlerinin de iyileştirilmesini istemektedir.