iso 9001 belgesinin faydalarıISO 9001 belgesinin faydaları konusuna geçmeden önce bilinmesi gereken bir durum var ki; ISO 9001 Belgesi şirketlerin veya kurumların yönetim sistemlerine verilen bir belgedir. iso 9001 belgesi sadece ürün/hizmet aşamasında değil bir işletmenin tüm faaliyetlerini ilgilendiren bir yönetim sistemidir. Bu faaliyetler işletmenin yapısına göre satış, satın alma, tasarım, insan kaynakları, üretim, imalat, muhafaza, iletişim, dokümantasyon vb. gibi şekillendirilebilir.

ISO 9001 Belgesi çok sayıda müşteri tarafından ilgi görmekte ve kurulması için talep edilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almak size ciddi bir pazar avantajı ve fayda sağlamaktadır. Pazar avantajının sürekliliği bulunmakta olup sağlamış olduğu fayda daha önce de bahsedildiği gibi kısa vadeli olacaktır. Uzun vadeli sonuçlar elde etmek için Kalite Yönetim Sistemi tam olarak işletmenizde uygulanmalı ve işletme içinde de maliyetlerin düşürülmesi vb. gibi konularda etkilerini görmenizle mümkün olabilecektir.

 

iso 9001 belgesinin faydaları?

İşletmenize kurmuş olduğunuz iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi size pazar avantajı sağlamak dışında firmanızda sürekli bir iyileştirme, süreklilik ve disiplin kazandırmaktadır.
ISO 9001 belgeli bir firmada çıkabilecek her sorun yada problem aynı zamanda bir iyileştirme fırsatı olarak görülmekte olup problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamak için yol göstermektedir.

Dünya Genelinde 2000 den fazla iso belgeli işletmeye yapılmış olan araştırma neticesinde iso 9001 belgesinin faydaları;
Firmanın imajına ciddi bir katkı sağladığı, müşterilerin memnuniyetlerinde artış, müşteri sayısının artışı, rekabet gücü düzeyinin artışı, tedarikçi ilişkileri konusunda iyileşme gibi dış faktör yararları olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda etkili bir yönetimin, firma kültürünün kurulan kalite yönetim sistemine entegre edilmesi sonucu gelişmesi, kalite sistemi bilincinin oluşması, daha düzgün bir dokümantasyon, Sistematik bir yaklaşım, tutarlılık, etkinlik, üretkenlik, verimlilik artışı, maliyetlerin belirli bir zaman sonra azalması ve kurumsallaşma yolunda hızlı bir ilerleme gibi iç faktör yararları olduğu tespit edilmiştir.

 

ISO 9001 belgesi alan işletmelerin kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi ile;

  • Üst yönetimin ve diğer personelin ulaşmak istediği kayıt ve bilgilere ulaşmak çok rahat ve kolaylaşmaktadır.
  • Üst yönetim ve yöneticilerin eldeki bilgileri inceleyip doğru ve hızlı karar vermesine imkan sağlamaktadır.
  • Kurum İçi Liderlik Bilinci Kazanılmakta ve Şirket Politika vizyon misyon Kalite Hedefleri Stratejilerin belirlenmesine ve yönetilmesine katkı vermektedir.
  • Bölümler arasındaki ilişkilerde iyileşme olmakta ve akış ve üretim hızlanmaktadır.
  • Tüm birimlerin özellikle üretim yapan firmalarda üretim, depo, sevkiyat gibi alanlarının iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
  • Tedarikçilerin performans takiplerini etkinleştirmekte ve tedarikçi ilişkilerinde iyileşme gözlenmektedir.
  • Müşteri şikayetlerini analiz etmeye müteakip bu şikayetlerin azalmasında ve müşteri memnuniyetinin artması sağlanmaktadır.
  • Reklam & Tanıtım anlamında ve rekabette, ihracatta kolaylıklar gözlenmektedir.

 

Sonuç olarak, kaliteyi hedef olarak seçen her işletmenin göze alması gereken bir şey vardır ki; o da kalitenin uzun vadede maliyetleri düşürmesi ve karlılığı artırması gerçeğinin yarında kaliteye ulaşmanın mutlaka bir maliyeti olduğudur. Günümüzde artık Kalite=Para, Para=kalitedir. Bu sebeple işletme sahiplerinin, kalite yönetim sistemini profesyonelce işletmeye uyarlayabilecek uzmanlarla çalışması, göze alınacak maliyetlerin boşa gitmemesinin ön şartıdır.

Unutmayalım ki “Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı bir gayretin sonucudur.

 

iso 9001 belgesinin faydaları nelerdir