ISO 45001 belgesinin faydaları nelerdir sorusundan önce iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin amacını bilmek, işletmenize bu standardın neler katabileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

Kapsamı biraz daha genişletecek olursak; personelin işe başlamadan önceki sağlık durumu ile iş bittikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını amaçlar. bu sebeple her çalışanın iş kazası yaşama ihtimalini en aza indirerek çalışma ortamı sebebiyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek bu uygulamaların başlıca amacıdır. Bu uygulamaların usulleri ve temel şartları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumunca belirlenir. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanları da çalışanların güvenliğini sağlamanın yanı sıra her anlamda sağlıklarını da korumaktan sorumludurlar.

 

iso 45001 belgesinin faydaları nelerdir?

iso 45001 belgesinin faydaları

ISO 45001 belgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardıdır. Bu standart çalışanlara yönelik hastalık, yaralanma, kaza gibi işle ilgili oluşabilecek riskleri önlemek amacı ile çıkarılmış bir standarttır.

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından, Mart 2018 tarihinde yayınlanmış olan ISO 45001 belgesi, TSE tarafından kabul edilerek TS ISO 45001:2018 olarak Nisan 2018 tarihinde Türk Standardı olarak yayınlanmıştır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin birkaç faydasından bahsetmemiz gerekir ise;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri gerçekleştiren firma ve kuruluşların diğer faaliyetlerine entegre ederek var olan kaynakların korunmasını sağlamaktadır.
 • İş yerinde ölümlere, hastalıklara, yaralanmalara, hasara ve tüm kayıplara sebebiyet verebilecek istenmeyen olayların büyük ölçüde önüne geçilmesini amaçlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluş içerisinde sistematik olarak yayılımını sağlar.
 • Oluşabilecek iş kazalarının önüne geçerek işletme içi iş gücü kaybını önlemek ve iş verimini arttırmak.
 • Çıkabilecek arıza durumlarına karşı süre ve maliyet konularında hedeflere ulaşılmasını sağlamak.
 • Daha güvenli bir çalışma ortamı sunmak.

Olarak değerlendirilebilir. İş ve İş gücü ile çalışan tüm sektörler için uygulanabilecek bir standart olup hem işvereni hem işçi haklarını koruyan bir standarttır.

 

ISO 45001 belgesi alan işletmelerin kurmuş olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile;

 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliği sağlanır ve güvenlik kültürünü güçlendirir.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirerek, iş veriminde artışı ve maliyetlerin düşürülmesini sağlanır.
 • Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığı kanıtlanır.
 • Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırılır.
 • Hem bugün hem de gelecekte sağlık ve güvenlik risklerinin daha iyi yönetilmesine imkan sağlanır.
 • Kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasını, yavaşlamasını önleyerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatların azaltılması sağlanır, işletme maliyetlerinde düşüş görülür.
 • İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunulur.

Unutmayalım ki “Görünmez Kaza Dediğin şey, senin göremediğindir.”
Her zaman bu ilke ile çalışın. Çalışın ki Son cümleniz “bana bir şey olmaz” olmasın.

 

iso 45001 belgesinin faydaları