iso-37001-standart-maddeleriISO 37001 standart maddeleri için son versiyon 06 Şubat 2017 tarihinde yayınlanmıştır. ISO 37001 standardı farklı sektör ve büyüklükteki firmaların yolsuzlukla mücadele yönetimini ele alarak buna özel bir sistem oluşturulmasını sağlar. Kurulan bu sistemin uygulanması, devamlılığının sağlanması,  sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesi için gerekli özellikleri içerisinde barındırır. Tüm bu gereksinimler için özenle hazırlanan iso 37001 standart maddeleri, gerekli adımların atılması için rehberlik niteliğindedir. Bu standartta diğerlerinde olduğu gibi tüm dünyada bulunan bütün akredite belgelendirme kuruluşları tarafından hem üretim hem de hizmet sektöründe uygulanabilen bir yapıda oluşturulmuş ve kabul görmüştür.

iso 37001 standart maddeleri Annex SL yapısına uygun olarak hazırlanmıştır ve 10 ana madde ile bunların alt maddelerinden oluşmaktadır. Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi kısaca YMYS diye telaffuz edilmekte olup bazı kuruluşlarca Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi RMYS olarak da söylenmektedir.

Bu standart da PUKİ döngüsü ile eşleşmiştir:

Planla: Kuruluşun iso 37001 için oluşturduğu politikaya uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle.
Uygula: Prosesleri uygula.
Kontrol et: Prosesleri izle ve YMYS politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir.
İyileştir: YMYS performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.

 

TS EN ISO 37001 YMYS açılımı ve anlamı

ISO: Standardı Yayınlamış olan tüm dünyada kabul edilen örgütün adıdır. (Uluslararası Standartlar Örgütünün kısaltılmasıdır.)
37001: Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından Yönetim Standardına verilen isimdir.
2016-2017: Sistemin Yayınlandığı veya Revize edildiği Tarihi göstermektedir. (5 yıl süreyle ISO tarafından toplanılarak gerekli revizyon işlemleri onaylanır. Her 8 yılda bir bu tarih değişmektedir.)
TS: Türkçe Standart kısaltması
EN: Avrupa Normu kısaltması

Bu standart ISO tarafından yayınlanmış ve TSE tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Dünyanın her tarafında hangi kurum veya kuruluş olursa olsun, Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemini kurmak istediğinde bu standardın şartlarını kabul etmiş sayılır ve şartları karşılamak zorundadır.

 

ISO 37001 Standart Maddeleri

 

1 Standardın kapsamı 7.4. İletişim
2 Normatif referanslar 7.5 Dokümante edilmiş bilgiler
3 Terimler ve tanımlar 8 Operasyon
4 Kuruluşun bağlamı 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
4.1 Kuruluşu ve bağlamını anlama 8.2 Durum tespiti
4.2 Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini anlama 8.3 Mali kontroller
4.3 Rüşvetle mücadele yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi 8.4 Finansal olmayan kontroller
4.4 Rüşvetle mücadele yönetim sistemi 8.5 Kontrol edilen kuruluşlar ve iş ortakları tarafından rüşvetle mücadele kontrollerinin uygulanması
4.5. Rüşvet risk değerlendirmesi 8.6 Rüşvetle mücadele taahhütleri
5 Liderlik 8.7 Hediyeler, ağırlama, bağışlar ve benzeri faydalar
5.1 Liderlik ve bağlılık 8.8 Rüşvetle mücadele kontrollerinin yetersizliğini yönetme
5.2 Yolsuzlukla mücadele politikası 8.9 Endişeleri dile getirme
5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler 8.10 Rüşvet soruşturması ve rüşvetle mücadele
6. Planlama 9 Performans değerlendirmesi
6.1 Riskleri ve fırsatları ele almaya yönelik eylemler 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
6.2 Yolsuzlukla mücadele hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama 9.2 İç denetim
7 Destek 9.3 Yönetim gözden geçirmesi
7.1 Kaynaklar 10 İyileştirme
7.2 Yeterlilik 10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
7.3 Farkındalık ve eğitim 10.2 Sürekli iyileştirme