ISO 37001 belgesi, diğer belgelerde de olduğu gibi 2 farklı aşama ile alınabilmektedir. Bunlardan ilki, eğer kuruluşta bir yönetim temsilcisi yada standarda hakim bir çalışan yoksa Toem Kalite Danışmanlık gibi eğitim ve danışmanlık firmalarından hizmet alınmalıdır.  Alınan bu hizmet sonucunda Yolsuzlukla mücadele yönetim sistemi için gereken doküman şartları ve fiziksel şartlara göre firmanın altyapısı hazır duruma getirilmektedir. ISO 37001 belgesinin alınması için standardın istemiş olduğu zorunlu şartlar kuruluşta uygulanabilir düzeye geldikten sonra yasal ve mevzuat uyum şartlarının etkinliği kontrol edilir. Eğer uyum mevzuatı gerçekleştirilmiyorsa firma teşvik edilerek altyapısal şartların yasal şartlarına uyumu sağlanır. ISO 37001 standardının istemiş olduğu zorunlu şartlar uygulanabilir olduktan sonra etkinlik ve performans ölçümleri yapılır.  Diğer aşama ise ISO 37001 belgesini akredite verebilecek belgelendirme kuruluşları vasıtasıyla işletmenin denetlenmesi sağlanarak iso 37001 belgesi alınmasına yardımcı olunur.

Firmamızdan; iso 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi ile ilgili bir belgelendirme veya danışmanlık hizmeti almak isterseniz bize mail yoluyla yada telefon ile ulaşabilirsiniz. Toem Kalite Danışmanlık ‘tan almak istediğiniz hizmet için uzman personellerimiz tarafından istenen iso 37001 belgesi ile ilgili yada bu standartlara bağlı istenilen eğitim ile alakalı ilgili teklif gönderilir. Çoğu zaman satış görüşmeleri, anlaşmalar ve bilgilendirmeler telefon ile mail yoluyla gerçekleştirilmektedir. Eğer müşterimiz tarafından yüz yüze toplantı ve görüşme talebi oluyor ise İSTANBUL ‘daki görüşme taleplerine karşılıklı mutabakat ile belirlenen tarihlerde bilgilendirme toplantıları yapıyoruz.

 

ISO 37001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 37001 belgesi Türkak akrediteli ve Yabancı akrediteli olarak verilebilmektedir. Bu konuda baş denetçi unvanına sahip bağımsız kişiler tarafından yapılmaktadır. Belgelendirme kuruluşu tarafından gönderilen Baş denetçi, standart gereksinimlerinin uygulandığını ve işletmede sistemin karşılandığına karar verirse, belgelendirme kuruluşuna işletmenin iso 37001 altyapısına uygun olduğuna dair detaylı rapor verir. Rapor incelendikten sonra Belgelendirme kuruluşu tarafından uygun bulunursa işletme belgelendirilir. Bu sayede kuruluş iso belgesinin tüm kullanım haklarına bir takvim yılı boyunca sahip olmuş olur.

Fiyatlandırma talepleri için iletişime geçen müşterilerimizden;

  • Kuruluşun unvanı, açık adresi, telefonu, e-posta adresi, paydaşların çıkarları ve paydaşların sayısı, yapılan üretimler veya hizmetlerin neleri etkilediği, çalışan sayısı gibi bilgileri,
  • ISO 37001 belgesi tek başına mı yoksa diğer iso belgeleriyle entegre belge mi alacağı,
  • Mevcut olarak bulunan 37001 belgesinde iyileştirme, revizyon, eğitim vb. gibi geliştirmeler mi istediği,
  • İstenmiş olan hizmet sürecinde süre kısıtlaması veya olmasını istedikleri bölümler, üretimler veya eklenmesi gereken üretimler, hizmetler var mı?

vb. gibi bazı sorulara ait cevapları edindikten sonra ön hazırlık kısmı tamamlanır. Toem Kalite Danışmanlık ekipleri tarafından  telefonda kısaca genel bilgilendirme yapılır. Elde edilen bilgiler sonrasında fiyat teklifi hazırlanır.

 

Fiyat Teklifi ve Sözleşmesi Neleri içerir?

Hazırlanan fiyat teklifi; verilecek hizmeti, ne kadar süreceğini, elde edilen bilgilere göre adam/gün danışmanlık ve eğitim hizmetini kapsamaktadır. Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi belgesi ile ilgili genel taslak bir iş programı müşteriye sunulur. Müşteri tarafından fiyat teklifi kabul edilirse göndermiş olduğumuz fiyat teklifi ve sözleşme formunu kaşe imza yaparak bize göndermesi gerekir.

Tüm yönetim sistemi belgelendirmeleri kanunen 3 yıl yapılmaktadır. Hazırlanan sözleşme müşteri tarafından imzalanır. Müşterimize ISO 37001 belgesi alınmasını sağlayacak 1 kişi veya işletmenin çalışan, sektör, işin risk grubu vb. gibi durumuna göre bir kişiden fazla Danışman (Uluslararası ISO 37001 Baş denetçi unvanına sahip) planlama müdürü tarafından atanmaktadır. Planlama müdürü tarafından görevlendirilmiş olan danışman veya eğitmenler müşteri ile irtibata geçer. Gerekli analiz yapıldıktan sonra hizmetin kapsamına uygun karşılıklı mutabakata varılır.

 

ISO 37001 Belgesi Nasıl Alınır? İş programı neleri kapsar?

ISO 37001 belgelendirme sistemine ait zorunlu prosedürler, prosesler oluşturulur ve iş programı hazırlanarak müşteriye onaylatılır. İş Programına uyarak öncelikle müşteriye yönetim sistemi eğitimleri verilir. Eğitimlerden sonra dokümantasyon hazırlama aşamasına geçilir. Çalışmalarda yönetim ekibine görev dağılımı yapılarak hangi dokümanı hangi prosedürü hazırlaması gerektiği anlatılmaktadır. Örnekleme yöntemi ile çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Yönetim ekibinin dışında kurumda görevli danışman ve eğitmenimiz de dokümantasyon hazırlama çalışmaları içerisinde yer almaktadır. Elde edilen ve oluşturulan tüm kayıtlar iso 37001 dokümantasyon sistemine göre firmada ki çalışanlara anlatılarak kendileri tarafından yapılması sağlanmaktadır.

Tüm kayıtlar oluşturulup uygulamaları yapıldıktan sonra Belgelendirme Kuruluşları ile iletişime geçilerek denetim günü alınır. Sonrasında ise belgelendirme kuruluşundan bağımsız ekipler gelerek hazırlanmış ve uygulamaları yapılmış olan firmaya denetim gerçekleştirmektedir.

 

iso 37001 belgesi nasıl alınır